Ortopedi ve Travmatoloji
Spor Yaralanmaları ve Cerrahisi
Prof. Dr. Mehmet Emin ERDİL

1976 yılında Mersin’de doğdum. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda “Diz Osteokondral Lezyonlarının Tedavisinde Otolog Osteokondral Greft Transferi” konusundaki uzmanlık tezimle uzmanlık eğitimini tamamladım.

Sıkça Sorulan Sorular

Halluks rijidus tedavisinde öncelikle cerrahi dışı tedaviler yani ilaç tedavilere, eklem içi enjeksiyonlar, gece atelleri ve en önemlisi ayakkabı modifikasyonu yapılmalıdır. Dar, yüksek topuklu veya babet tarzındaki ayakkabı kullanımı halluks rijidus içinde önerilmez.

Bu tedavi yöntemlerine rağmen şikayetler geçmezse cerrahi yöntemler denenmelidir. Cerrahide bir çok prosedür uygulanabilir. Burada hastalığın evresi önemlidir. Hastalığın evresi ayrıntılı bir fizik muayene ve ayakta basarken çekilen düz röntgenografilerle ortaya konur. BT, MR, ultrason gibi ileri tetkiklere genelde gerek duyulmaz. Erken evre halluks rijidusta cerrahi olarak eklem temizliği, kemik çıkıntılarının alınması ve kemik eklem yüzeyinin yönünü değiştiren düzeltici ameliyatlar yapılabilir. İleri evrelerde ise başparmak protezleri, eklem yüzey kaplama ameliyatları ve eklem dondurma (Artrodez) yapılabilir. Protez ve yüzey kaplama ameliyatları ile eklem hareket açıklığı korunarak ağrısız bir eklem elde edilmesi hedeflenir. Artrodez ameliyatlarında ise eklem hareketi kalmaz, harketsiz ancak tmamaen ağrısız bir eklem elde edilebilir. İleri evre alluks rijidusta protez ve yüzey kaplama ameliyatları ile başarılı sonuçlar elde edilebilirken eklem dondurma (artrodez) ameliyatları halen en başarılı cerrahi tipidir.

 

Halluks rijidus, ayak başparmak ekleminin kireçlenmesidir. Ayak başparmağı eklemi üzerinde çıkıntı, ağrı, kızarıklık, eklem hareket kısıtlılığı ve ayakkabı giymede zorluğa neden olur.

Halluks valgus için yapılan cerrahi prosedüre göre ameliyat sonrası süreç değişir.

Basit yumuşak doku ameliyatlarından sonra hasta 1 gece hastanede kalır. Ertesi gün koltuk değneği ile üzerine tolere edebildiği kadar yük vererek yürüyebilir.

Kemik düzeltme ve eklemin dondurulma ameliyatlarından sonra ise süreç biraz daha uzun ve sıkıntılı olabilir. Hastanede kalış süresi 1-3 gün arasındadır. Kemik fiksasyonu yapıldığı ve düzeltilen kemiklerin kaynamasının beklenmesi nedeniyle hastalar 6-8 hafta üzerine ağırlık vermeden koltuk değnekleri yardımıyla, halluks valgus ameliyatları sonrası için tasarlanmış özel ayakkabılarla yürürler.

Tüm halluks valgus ameliyatlarında ameliyattan sonraki 2-3. hafta dikişler alınır ve yaraya su değmesine bundan sonra izin verilir. Hastanın ameliyat sonrasındaki dönemde sigara kullanmaması yara iyileşmesi ve kemik kaynaması açısından çok önemlidir. Hastalar ameliyattan sonra hastalığın ekrarlamaması için dar, yüksek topuklu veya babet tarzındaki ayakkabı kullanımından kaçınmalıdırlar.

Halluks valgus tedavisi için 150’den fazla cerrahi prosedür tanımlanmıştır. Önemli olan hangi hastaya hangi cerrahinin uygun olduğunun tespitidir. Hastalığın ağırlığı ayrıntılı bir fizik muayene ve ayakta basarken çekilen düz röntgenografilerle ortaya konur. BT, MR, ultrason gibi ileri tetkiklere gerek duyulmaz.

Hastalığın erken safalarında sadece yumuşak doku ameliyatları yeterli olabilmekteyken orta ve ileri dönemde kemiklerde düzeltme ameliyatları gerekir. Çok ileri evredeki ve eklemde aşırı hareketliliği olan hastalarda ise eklemin dondurulması (artrodez) ameliyatları gerekebilir. Kemik ve eklemin dondurulma ameliyatlarında düzeltilen kemikler tel, vida, plak gibi implantlarla fikse edilir.

Halluks valgus, başarılı bir ameliyat sonrasında dahi tekrarlama yani nüksetme ihtimali olan ilerleyici bir hastalıktır. Bu nedenle, ciddi ayakkabı giyme problemleri ve ağrı sıkıntıları olanlarda cerrahi seçenekler düşünülebilir. Sadece estetik kaygılar için bu ameliyat yapılmamalıdır.

 

Halluks valgus, ağrı ve ayakkabı giymede zorluk gibi sıkıntılara yol açarsa tedavi edilmelidir. Öncelikle ayakkabı modifikasyonu yani doğru ayakkabı giyilmesi denenmelidir. Ayakkabı modifikasyonu ile başarı sağlanamazsa gece atelleri ve splintleri, parmak arası yastıkçıklar denenebilir. Ancak bu tedavi yöntemlerinin etkisi ve başarısı sınırlıdır. Bu yöntemlerle amaç hastanın şikayetlerinin azaltılıp halluks valgus deformitesinin ilerlemesinin yavaşlatılmasıdır.

Blog

Spor Yaralanmaları

Spor endüstrisinin büyümesiyle spor dallarının çeşitliliğinde, sporcu sayısında ve buna bağlı olarak da
spor yaralanmalarının görülme sıklığında ciddi artış görülmektedir. Buna ek olarak sağlık konusunda
bilinçlenen toplumumuzda amatör olarak spor yapanların sayısının artması da doğaldır.