Ayak bileği eklemi vücudumuzun tüm ağırlığını taşıyan diz ve kalçaya göre daha küçük eklemlerdir. Ayak bileği stabilitesi ayak bileği etrafında bir çok küçük bağ ile sağlanır. Ayak bileği yaralanmaları ve burkulmalarında çok güçlü olmayan bu bağlar hasar görür, ayak bileği ekleminde kıkırdak yaralanmaları oluşur. Bu durum hastada, sık sık burkulan, ağrı, güvensiz, sürekli şişen bir ayak bileğine neden olur.
Ayak bileği artroskopisi özellikle eklem kıkırdak yaralanmalrında, eklem faresinde, kireçlenmelerde, sıkışma sendromlarında başarıyla uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon süreci ve hastanın fazla kilolarını vermesi ameliyat başarısında çok önemlidir.  Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi genelde 1 gündür. Hastanın yapılan işleme göre belirli bir süre koltuk değnekleri ile yük vermeden yürümesi çok önemlidir. Ayak bileği çevresi kasların güçlendirilmesi ve eklem hareket açıklığının kazanılması için yoğun bir fizik tedavi rehabilitasyon süreci gerekebilir.

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:13 ankle artroskopi.jpg

Halluks valgus, ayak başparmağının eklem bölgesinden içe doğru çıkıntı yaparak eğilmesine denir. Bu kemik çıkıntısı şeklinde kendini gösterir. Hastalar ayaktaki şekil bozukluğundan ve kemik çıkıntısı üzerindeki ağrı ve kızarıklıktan yakınırlar. Ayrıca halluks valgus, ayak tabanında ağrılı nasırlara ve kemik çıkıntısı bölgesinde uyuşmaya neden olabilir.

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:18 HV.jpg

Halluks valgus nedenleri başlıca genetik ve yapısal olarak incelenir. Genetik nedenlerden oluşan halluks valgus daha genç yaşlarda ortaya çıkarken yapısal nedenlerle oluşan halluks valgusta neden düz tabanlık, kötü ayakkabı kullanımı, ayakta diğer deformiteler, romatizmal ve sinovyal hastalıklar olabilir.

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:20 HV röntgen.jpg

 

Halluks valgus oluşmasını kolaylaştıran yüksek topuklu ayakkabı veya babet gibi düz tabanlı ayakkabıların kullanımının kısıtlanması, romatizmal hastalıkların kontrol altına alınması, ayak arkına binen yükü azaltmak yani fazla kiloların verilmesi, ayakta varsa diğer deformitelerin tedavisi ile halluks valgus gelişimi yavaşlatılabilir, semptımların ortaya çıkması önlenebilir.

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:19 HV nasır.jpg

Halluks valgus, ağrı ve ayakkabı giymede zorluk gibi sıkıntılara yol açarsa tedavi edilmelidir. Öncelikle ayakkabı modifikasyonu yani doğru ayakkabı giyilmesi denenmelidir. Ayakkabı modifikasyonu ile başarı sağlanamazsa gece atelleri ve splintleri, parmak arası yastıkçıklar denenebilir. Ancak bu tedavi yöntemlerinin etkisi ve başarısı sınırlıdır. Bu yöntemlerle amaç hastanın şikayetlerinin azaltılıp halluks valgus deformitesinin ilerlemesinin yavaşlatılmasıdır.

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:23 HV ateller.jpg

Halluks valgus, başarılı bir ameliyat sonrasında dahi tekrarlama yani nüks ihtimali olan ilerleyici bir hastalıktır. Bu nedenle, ciddi ayakkabı giyme problemleri ve ağrı sıkıntıları olanlarda cerrahi seçenekler düşünülebilir. Sadece estetik kaygılar için bu ameliyat yapılmamalıdır.

Halluks valgus tedavisi için 150’den fazla cerrahi prosedür tanımlanmıştır. Önemli olan hangi hastaya hangi cerrahinin uygun olduğunun tespitidir. Hastalığın ağırlığı ayrıntılı bir fizik muayene ve ayakta basarken çekilen düz röntgenografilerle ortaya konur. BT, MR, ultrason gibi ileri tetkiklere gerek duyulmaz.

Hastalığın erken safalarında sadece yumuşak doku ameliyatları yeterli olabilmekteyken orta ve ileri dönemde kemiklerde düzeltme ameliyatları gerekir. Çok ileri evredeki ve eklemde aşırı hareketliliği olan hastalarda ise eklemin dondurulması (artrodez) ameliyatları gerekebilir.  Kemik ve eklemin dondurulma ameliyatlarında düzeltilen kemikler tel, vida, plak gibi implantlarla fikse edilir.

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:25 HV post op.jpg

 

Halluks valgus için yapılan cerrahi prosedüre göre ameliyat sonrası süreç değişir.

Basit yumuşak doku ameliyatlarından sonra hasta 1 gece hastanede kalır. Ertesi gün koltuk değneği ile üzerine tolere edebildiği kadar yük vererek yürüyebilir.

Kemik düzeltme ve eklemin dondurulma ameliyatlarından sonra ise süreç biraz daha uzun ve sıkıntılı olabilir. Hastanede kalış süresi 1-3 gün arasındadır. Kemik fiksasyonu yapıldığı ve düzeltilen kemiklerin kaynamasının beklenmesi nedeniyle hastalar 6-8 hafta üzerine ağırlık vermeden koltuk değnekleri yardımıyla, halluks valgus ameliyatları sonrası için tasarlanmış özel ayakkabılarla yürürler.

Tüm halluks valgus ameliyatlarında ameliyattan sonraki 2-3. hafta dikişler alınır ve yaraya su değmesine bundan sonra izin verilir. Hastanın ameliyat sonrasındaki dönemde sigara kullanmaması yara iyileşmesi ve kemik kaynaması açısından çok önemlidir. Hastalar ameliyattan sonra hastalığın ekrarlamaması için dar, yüksek topuklu veya babet tarzındaki ayakkabı kullanımından kaçınmalıdırlar.

 

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:HV yara.jpg

 

 

 

 

Halluks rijidus, ayak başparmak ekleminin kireçlenmesidir. Ayak başparmağı eklemi üzerinde çıkıntı, ağrı, kızarıklık, eklem hareket kısıtlılığı ve ayakkabı giymede zorluğa neden olur.

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:14 HR a.jpg

Halluks rijidus tedavisinde öncelikle cerrahi dışı tedaviler yani ilaç tedavilere, eklem içi enjeksiyonlar, gece atelleri ve en önemlisi ayakkabı modifikasyonu yapılmalıdır. Dar, yüksek topuklu veya babet tarzındaki ayakkabı kullanımı halluks rijidus içinde önerilmez.

Bu tedavi yöntemlerine rağmen şikayetler geçmezse cerrahi yöntemler denenmelidir. Cerrahide bir çok prosedür uygulanabilir. Burada hastalığın evresi önemlidir. Hastalığın evresi ayrıntılı bir fizik muayene ve ayakta basarken çekilen düz röntgenografilerle ortaya konur. BT, MR, ultrason gibi ileri tetkiklere genelde gerek duyulmaz. Erken evre halluks rijidusta cerrahi olarak eklem temizliği, kemik çıkıntılarının alınması ve kemik eklem yüzeyinin yönünü değiştiren düzeltici ameliyatlar yapılabilir. İleri evrelerde ise başparmak protezleri, eklem yüzey kaplama ameliyatları  ve eklem dondurma (Artrodez) yapılabilir. Protez ve yüzey kaplama ameliyatları ile eklem hareket açıklığı korunarak ağrısız bir eklem elde edilmesi hedeflenir. Artrodez ameliyatlarında ise eklem hareketi kalmaz, harketsiz ancak tmamaen ağrısız bir eklem elde edilebilir. İleri evre alluks rijidusta protez ve yüzey kaplama ameliyatları ile başarılı sonuçlar elde edilebilirken eklem dondurma (artrodez) ameliyatları halen en başarılı cerrahi tipidir.

 

 

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:HR artroskopi.jpg

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:15 HR resurfacing.jpg

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:17 HR TEP.jpg

 

Description: Macintosh HD:Users:mehmeteminerdil:Desktop:foto ws:16 HR artrodez.jpg